De Uitvoerders

Advies en projectmanagement 

 

Publicaties


Website Artistieke Toegankelijkheid

Hoe gebruik je artistieke toegankelijkheid (Creative Access) in de praktijk? Wat zijn goede voorbeelden en waarom werk je inclusief?


De 4 fases in het omgaan met mensen met een handicap

We werken al jaren met mensen met een handicap. In de tolerantie en acceptatie van mensen met een handicap spelen volgens ons vier fases een rol. Die fases hebben we hier beschreven.


Een handicap is geen probleem

Mensen met een handicap worden als een probleem beschouwd en als zodanig bejegend, met exclusie als gevolg. Wie z’n boerenverstand gebruikt, ziet dat dit helemaal niet zo hoeft te zijn. Bijvoorbeeld door mensen met een handicap eerst zelf te laten zeggen wat ze nodig hebben. Wij schreven hier een artikel over voor de website Sociale Vraagstukken.