De Uitvoerders

Advies en (Project)management

Projectenwww.artistieketoegankelijkheid.nl 

Een website over het gebruik van Artistieke Toegankelijkheid. Artistieke Toegankelijkheid is het op artistieke wijze gebruik maken van gebarentaal, audiodescriptie, titeling en visueel theater bij het maken van voorstellingen.

Artistieke en zakelijke leiding Corrosia Theater, Expo & Film - Almere Haven - 1 april 2019 - 1 oktober 2019

Programmering, aansturing team, fondsenwerving, overleg overheid, jaarplan en financiën.

Artistieke en zakelijke leiding Stichting 5D - 2015-2019

Fondsenwerving, organisatieopbouw, financiën, begeleiding artistiek team, ontwikkelen voorstellingen, leerwerkplek-begeleiding, toegankelijkheidsadvies, symposia.


Artistieke en zakelijke leiding Festival 5D - 2010-2015

Fondsenwerving, organisatie, regie, begeleiding acteurs,

ontwikkelen voorstellingen, leerwerkplek-begeleiding, toegankelijkheidsadvies, overheidsbeïnvloeding, symposia.


Advies en begeleiding jongeren met een handicap in kunst & cultuur 2014 -heden

Begeleiding jongeren op gebied van toekomstplannen, rechtsvorm en marktverkenning.


Spreekbeurten m.b.t. inclusie en toegankelijkheid 2012- heden

0.a. Cultuursymposium Overijssel 2018, workshop inclusie voor werkgroep fondsen netwerk diversiteit 2019.