De Uitvoerders

Advies en projectmanagement 

Adviestraject publiek en personeel voor culturele organisaties 

i.o. gemeente Amsterdam.

We adviseren ruim dertig culturele organisaties variërend van theater tot (film)festival, tot muziek tot museum op het gebeid van toegankelijkheid voor mensen met een beperking.

Voorbeelden toegankelijkheid mbt adviestraject culturele instellingen Gemeente Amsterdam

Videofilm ULOBA mbt eigen regie. Personal assistants maken gehandicapte bankrover het werk mogelijk.

www.artistieketoegankelijkheid.nl 

Een website over het gebruik van Artistieke Toegankelijkheid. Artistieke Toegankelijkheid is het op artistieke wijze gebruik maken van gebarentaal, audiodescriptie, titeling en visueel theater bij het maken van voorstellingen.

VOELBOXEN

De voelboxen zijn grote houten boxen op een houten staander met twee gaten erin waar jij je handen door kunt steken en zo geplaatst dat ze steeds een relatie met de omgeving aangaan. De boxen stimuleren een intensievere of bewustere beleving van de omgeving of je laten nadenken over bijzondere plekken in het landschap.


Artistieke en zakelijke leiding Corrosia Theater, Expo & Film - Almere Haven - 1 april 2019 - 1 oktober 2019

Programmering, aansturing team, fondsenwerving, overleg overheid, jaarplan en financiën.

Artistieke en zakelijke leiding Stichting 5D - 2015-2019

Fondsenwerving, organisatieopbouw, financiën, begeleiding artistiek team, ontwikkelen voorstellingen, leerwerkplek-begeleiding, toegankelijkheidsadvies, symposia.


Artistieke en zakelijke leiding Festival 5D - 2010-2015

Fondsenwerving, organisatie, regie, begeleiding acteurs,

ontwikkelen voorstellingen, leerwerkplek-begeleiding, toegankelijkheidsadvies, overheidsbeïnvloeding, symposia.


Advies en begeleiding jongeren met een handicap in kunst & cultuur 2014 -heden

Begeleiding jongeren op gebied van toekomstplannen, rechtsvorm en marktverkenning.


Spreekbeurten m.b.t. inclusie en toegankelijkheid 2012- heden

0.a. Cultuursymposium Overijssel 2018, workshop inclusie voor werkgroep fondsen netwerk diversiteit 2019.