De Uitvoerders

Advies en projectmanagement 


logo-wvdt-1
logo-wvdt-1
3 t/m 8 oktober 2022

 

Amsterdam vindt dat Kunst en Cultuur toegankelijk moet zijn voor alle Amsterdammers en dat begint met ergens naar binnen kunnen. Maar het betekent ook dat je je ergens welkom moet voelen en dat het mogelijk moet zijn te werken waar je wilt. De gemeente merkte dat dit nog te weinig het geval is bij culturele instellingen en daar hebben zij middels een pilot, in samenwerking met De Uitvoerders (Ellen de Ruiter en Beer Boneschansker), verandering in gebracht. Het afgelopen jaar hebben 24 Amsterdamse cultuurinstellingen zich daarom extra ingezet voor toegankelijkheid voor mensen met een beperking.
De instellingen hebben zich gebogen over de fysieke en sociale toegankelijkheid van hun eigen instelling voor zowel publiek als medewerkers, ze hebben advies gekregen over het verbeteren daarvan, er zijn concrete activiteiten uitgevoerd en er is nagedacht over het opstellen van een plan met betrekking tot toegankelijkheid.


In het kader van de Week van de Toegankelijkheid presenteren zij speciale activiteiten in de Week van de Toegankelijkheid en laten zij zien wat ze afgelopen jaar hebben gedaan en voor de komende tijd van plan zijn.

 

De Week van de Toegankelijkheid is een initiatief van Ieder(in), landelijk netwerk van mensen met een beperking of chronische ziekte. Iedereen kan meedoen. Gehandicaptenplatforms, afdelingen van patiëntenverenigingen, gemeenten, ondernemers, scholieren en lokale omroepen.

www.weekvandetoegankelijkheid.nl