De Uitvoerders

Advies en projectmanagement 

De Uitvoerders zijn Ellen de Ruiter en Beer Boneschansker.

Wij adviseren cultuurorganisaties op het gebied van inclusie, we voeren projecten uit, we ontwikkelen concepten en we geven (interim) leiding aan maatschappelijke en culturele organisaties.

Mede door onze directie van Stichting 5D zijn wij specialisten op het gebied van inclusie en hebben we kennis van de processen die nodig zijn in een organisatie om inclusief te kunnen werken.

We hebben veel ervaring in projectopzet en -leiding, van fondsenwerving en van leiding geven aan kleinere organisaties in alle facetten. We vullen elkaar aan en versterken elkaar zodat onze samenwerking meer is dan een plus een.

We hebben 5 uitgangspunten:

- We staan voor inclusie: een samenleving waar iedereen kan meedoen op alle terreinen.

- We werken intensief samen met iedereen in of rond een organisatie of project en geloven in de eigen kracht en talenten van mensen.

- We zijn creatief en efficiënt.

- De kracht van samenwerking maakt 1 + 1 = 3.

- Een probleem is pas een probleem als het een probleem is.

LinkedIn Ellen de Ruiter


LinkedIn Beer Boneschansker


Actuele projecten:

Amsterdam vindt dat Kunst en Cultuur toegankelijk moet zijn voor alle Amsterdammers en dat begint met ergens naar binnen kunnen. Maar het betekent ook dat je je ergens welkom moet voelen en dat het mogelijk moet zijn te werken waar je wilt. De gemeente merkte dat dit nog te weinig het geval is bij culturele instellingen en daar hebben zij middels een pilot, in samenwerking met De Uitvoerders, verandering in gebracht. Het afgelopen jaar hebben de Uitvoerders samen met 24 Amsterdamse cultuurinstellingen zich daarom extra ingezet voor toegankelijkheid voor mensen met een beperking.
De instellingen hebben zich gebogen over de fysieke en sociale toegankelijkheid van hun eigen instelling voor zowel publiek als medewerkers, ze hebben advies gekregen over het verbeteren daarvan, er zijn concrete activiteiten uitgevoerd en er is nagedacht over het opstellen van een plan met betrekking tot toegankelijkheid.

In het kader van de Week van de Toegankelijkheid presenteerden zij speciale activiteiten in de Week van de Toegankelijkheid en laten zij zien wat ze afgelopen jaar hebben gedaan en voor de komende tijd van plan zijn.