BdR de Uitvoerders

Advies en Projectmanagement in Kunst & Cultuur

Over de Uitvoerders

De Uitvoerders is de VOF van Ellen de Ruiter en Beer Boneschansker. Wij staan voor advies en projectmanagement in kunst & cultuur. We zijn vooral gespecialiseerd in het ondersteunen en leiden van organisaties en projecten die verandering nodig hebben. 


We hebben uitgebreide kennis  op het gebied van inclusie in kunst-en cultuurorganisaties, mede door onze jarenlange ervaring als directie van stichting 5D. We kennen de onderliggende mechanismen en de processen die je kunt toepassen om meer inclusie in een organisatie te realiseren. We beschikken over een uitgebreid netwerk in binnen- en buitenland.


We hebben brede ervaring in het opzetten van projecten, fondsenwerving, personele inzet en runnen van een organisatie. We zijn daarbij creatief en werken altijd vanuit een visie en missie.


We vullen elkaar aan waar het gaat om visieontwikkeling en het ontwikkelen van projectplannen. We hebben onze specialismen op gebied van personeelsaansturing en regie. We kunnen goed alle onderdelen en elementen van een organisatie of project verbinden. 


We organiseren symposia, geven workshops en houden lezingen o.a. over inclusie, diversiteit en toegankelijkheid van kunst en cultuur.


We werken altijd vanuit het besef dat kunst en cultuur relevant moet zijn en een relatie met zijn of haar omgeving aan moet gaan. Er bestaat geen kunst en cultuur zonder publiek, er bestaat geen publiek zonder kunst en cultuur.